CZYM DZIECKO ŻYJE – TEGO SIĘ UCZY – ZŁOTE MYŚLI-

Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki
uczy się potępiać.

Jeśli dziecko doświadcza wrogości
uczy się walczyć.

Jeśli dziecko musi znosić kpiny
uczy się nieśmiałości.

Jeśli dziecko jest zawstydzane
uczy się poczucia winy.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji
uczy się być cierpliwym.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty
uczy się ufności.

Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone
uczy się sprawiedliwości.

Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa
uczy się ufności.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty
uczy się lubić siebie.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni
Uczy się tego jak znaleźć miłość.