Personel naszego przedszkola

Dyrektor: Izabela Brawańska

Wicedyrektor: Agata Krakowska

Nauczyciele:

Barbara Folwarczny

Beata Głogowska

Angelika Kamińska

Magdalena Urbańska

Joanna Niewiadomska

Agata Raszewska

Monika Perka

Andżelika Rosińska

Ilona Szymańska

Katechetka: Anna Drabik

Logopeda: Agnieszka Maciejewska- Knura

Pedagog specjalny: Anna Musioł

Personel

Izabela Kabza

Agata Mendrela

Ewelina Jaworska

Bernadeta Macoń

Wioleta Osiadacz

Katarzyna Pachuta

Katarzyna Stasiak

Izabela Zając

Intendent: Urszula Jeł

Kucharki: Wioleta Pochopień, Krystyna Palarczyk, Ewelina Maciaszek

Konserwator: Piotr Kopacewicz

Inspektor ochrony danych: Bernadeta Donder (e-mail: iodpusz@wp.pl)