Odpłatność

                                                                      Drodzy Rodzice !!!

  • Jeszcze raz przypominamy że  opłata  za przedszkole powinna wpłynąć na konto do 15 –go  każdego miesiąca  należy więc dokonać przelewu  co najmniej  trzy dni przed terminem.
  • W tytule przelewu wpisujemy

– imię i nazwisko dziecka

– numer umowy

-kwota do zapłaty

  • Wpłacamy dokładnie taką kwotę jaka podana jest na wykazie
  • Numer konta  : 08 8470 0001 2001 0067 3523 0002

 

GRUPA  „MISIE”

Odpłatność   STYCZEŃ  2018r.

NUMER UMOWY Razem

Świadczenie i żywienie

27/II/2017 132,00
28/II/2017 68,00
29/II/2017 140,40
30/II/2017 95,20
31/II/2017 108,80
32/II/2017 114,40
33/II/2017 132,60
34/II/2017 140,40
35/II/2017 81,20
36/II/2017 29,00
37/II/2017 74,80
38/II/2017 74,80
39/II/2017 81,60
40/II/2017 34,80
41/II/2017 102,00
42/II/2017 124,80
43/II/2017 124,80
45/II/2017 68,00
46/II/2017 124,80
47/II/2017 34,80
48/II/2017 62,40
49/II/2017 102,00
150/II/2017 88,40
151/II/2017 68,00
152/II/2017 61,20

 

„MAKI”  Odpłatność  STYCZEŃ 2018 r.

NUMER UMOWY Razem

Świadczenie i żywienie

75/IV/2017 27,20
76/IV/2017 132,00
77/IV/2017 149,60
78/IV/2017 34,00
79/IV/2017 40,80
80/IV/2017 87,00
81/IV/2017 88,40
82/IV/2017 88,40
83/IV/2017 68,00
84/IV/2017 88,40
85/IV/2017 109,20
86/IV/2017 108,80
87/IV/2017 148,20
88/IV/2017 109,20
89/IV/2017 49,00
90/IV/2017 78,00
91/IV/2017 124,80
92/IV/2017 54,40
93/IV/2017 27,20
94/IV/2017 101,40
95/IV/2017 40,80
96/IV/2017 102,00
97/IV/2017 88,40
98/IV/2017 115,60
99/IV/2017 81,60

„ SŁONECZKA” Odpłatność STYCZEŃ 2018 r.

NUMER UMOWY Razem

Świadczenie i żywienie

1/I/2017 92,80
2/I/2017 101,40
3/I/2017 108,80
4/I/2017 61,20
5/I/2017 47,60
6/I/2017 95,20
7/I/2017 108,80
8/I/2017 47,60
9/I/2017 58,00
10/I/2017 108,80
11/I/2017 124,80
12/I/2017 46,40
13/I/2017 75,40
14/I/2017 7,00
15/I/2017 40,60
16/I/2017 129,20
17/I/2017 132,00
18/I/2017 140,80
19/I/2017 54,40
20/I/2017 47,60
21/I/2017 29,00
22/I/2017 96,80
23/I/2017 137,20
24/I/2017 46,40
25/I/2017 74,80

„MOTYLKI” Odpłatność GRUDZIEŃ 2018 r.

NUMER UMOWY Razem

Świadczenie i żywienie

125/VI/2017 43,20
126/VI/2017 67,20
127/VI/2017 62,40
128/VI/2017 76,80
129/VI/2017 67,20
130/VI/2017 117,00
131/VI/2017 76,80
132/VI/2017 5,80
133/VI/2017 76,80
134/VI/2017 38,40
135/VI/2017 93,60
136/VI/2017 57,60
137/VI/2017 28,80
138/VI/2017 72,00
139/VI/2017 76,80
140/VI/2017 81,20
141/VI/2017 72,00
142/VI/2017 76,80
143/VI/2017 109,20
144/VI/2017 76,80
145/VI/2017 62,40
146/VI/2017 62,40
147/VI/2017 76,80
148/VI/2017 57,60
149/VI/2017 76,80

„STOKROTKI” Odpłatność STYCZEŃ 2018 r.

NUMER UMOWY Razem

Świadczenie i żywienie

50/III/2017 132,00
51/III/2017 81,20
52/III/2017 115,60
53/III/2017 63,80
54/III/2017 108,80
56/III/2017 147,00
57/III/2017 109,20
58/III/2017 108,80
59/III/2017 123,20
60/III/2017 69,60
61/III/2017 166,60
62/III/2017 105,60
63/III/2017 54,40
64/III/2017 117,00
65/III/2017 61,20
66/III/2017 132,00
67/III/2017 88,40
68/III/2017 62,40
69/III/2017 140,80
70/III/2017 75,60
71/III/2017 117,00
72/III/2017 93,60
73/III/2017 101,40

„BIEDRONKI” Odpłatność STYCZEŃ 2018 r.

NUMER UMOWY Razem

Świadczenie i żywienie

100/V/2017 72,00
101/V/2017 67,20
102/V/2017 101,40
103/V/2017 72,00
104/V/2017 86,40
105/V/2017 48,00
106/V/2017 28,80
107/V/2017 102,00
108/V/2017 95,20
109/V/2017 52,20
110/V/2017 102,00
111/V/2017 57,60
112/V/2017 76,80
113/V/2017 76,80
114/V/2017 105,60
115/V/2017 76,80
116/V/2017 91,20
117/V/2017 76,80
118/V/2017 81,60
119/V/2017 43,20
120/V/2017 76,80
121/V/2017 43,20
122/V/2017 62,40
123/V/2017 67,20
124/V/2017 40,60