Odpłatność

                                                                      Drodzy Rodzice !!!

  • Jeszcze raz przypominamy że  opłata  za przedszkole powinna wpłynąć na konto do 15 –go  każdego miesiąca  należy więc dokonać przelewu  co najmniej  trzy dni przed terminem.
  • W tytule przelewu wpisujemy

– imię i nazwisko dziecka

– numer umowy

-kwota do zapłaty

  • Wpłacamy dokładnie taką kwotę jaka podana jest na wykazie
  • Numer konta  : 08 8470 0001 2001 0067 3523 0002

GRUPA  „MISIE”     

Odpłatność   LISTOPAD    2017r

NUMER UMOWY Razem świadczenie i żywienie
27/II/2017 140,80
28/II/2017 149,60
29/II/2017 149,60
30/II/2017 142,80
31/II/2017 122,40
32/II/2017 158,40
33/II/2017 117,00
34/II/2017 171,60
35/II/2017 81,20
36/II/2017 104,40
37/II/2017 142,80
38/II/2017 149,70
39/II/2017 142,80
40/II/2017 87,00
41/II/2017 129,22
42/II/2017 149,60
43/II/2017 156,00
45/II/2017 149,60
46/II/2017 148,20
47/II/2017 52,20
48/II/2017 171,60
49/II/2017 149,60
150/II/2017 75,40

 

GRUPA BIEDRONKI

Odpłatność  LISTOPAD  2017 r.

NUMER UMOWY Razem świadczenie i żywienie
100/V/2017 76,80
101/V/2017 62,40
102/V/2017 101,40
103/V/2017 105,60
104/V/2017 105,60
105/V/2017 67,20
106/V/2017 52,80
107/V/2017 74,80
108/V/2017 122,40
109/V/2017 52,24
110/V/2017 122,40
111/V/2017 33,62
112/V/2017 91,20
113/V/2017 67,20
114/V/2017 105,60
115/V/2017 105,60
116/V/2017 105,60
117/V/2017 62,40
118/V/2017 100,80
119/V/2017 72,00
120/V/2017 105,60
121/V/2017 105,60
122/V/2017 81,60
123/V/2017 105,60
124/V/2017 69,60

 

GRUPA „MAKI”

Odpłatność  LISTOPAD   2017 r.

NUMER UMOWY Razem świadczenie i żywienie
75/IV/2017 136,00
76/IV/2017 193,60
77/IV/2017 193,60
78/IV/2017 54,40
79/IV/2017 0,00
80/IV/2017 110,20
81/IV/2017 102,00
82/IV/2017 54,40
83/IV/2017 68,00
84/IV/2017 102,00
85/IV/2017 140,40
86/IV/2017 108,80
87/IV/2017 136,00
88/IV/2017 117,00
89/IV/2017 147,00
90/IV/2017 156,00
91/IV/2017 140,40
92/IV/2017 61,20
93/IV/2017 102,00
94/IV/2017 140,40
95/IV/2017 74,80
96/IV/2017 115,60
97/IV/2017 129,20
98/IV/2017 102,00
99/IV/2017 115,60

 

GRUPA „MOTYLKI”

Odpłatność  LISTOPAD   2017 r.

NUMER UMOWY Razem świadczenie i żywienie
125/VI/2017 81,60
126/VI/2017 105,60
127/VI/2017 96,00
128/VI/2017 86,40
129/VI/2017 105,60
130/VI/2017 156,00
131/VI/2017 100,80
132/VI/2017 58,00
133/VI/2017 100,80
134/VI/2017 67,20
135/VI/2017 109,20
136/VI/2017 91,20
137/VI/2017 96,00
138/VI/2017 96,00
139/VI/2017 100,80
140/VI/2017 127,60
141/VI/2017 81,60
142/VI/2017 76,82
143/VI/2017 148,20
144/VI/2017 96,00
145/VI/2017 67,20
146/VI/2017 52,80
147/VI/2017 96,00
148/VI/2017 81,60
149/VI/2017 105,60

 

GRUPA „ SŁONECZKA”
Odpłatność LISTOPAD 2017 r.

NUMER UMOWY Razem świadczenie i żywienie
1/I/2017 121,80
2/I/2017 148,20
3/I/2017 122,40
4/I/2017 88,40
5/I/2017 136,00
6/I/2017 142,80
7/I/2017 121,80
8/I/2017 88,40
9/I/2017 127,60
10/I/2017 108,80
11/I/2017 171,60
12/I/2017 78,00
13/I/2017 104,40
14/I/2017 14,00
15/I/2017 75,40
16/I/2017 136,00
17/I/2017 108,80
18/I/2017 140,80
19/I/2017 122,40
20/I/2017 108,80
21/I/2017 63,80
22/I/2017 78,00
23/I/2017 147,00
24/I/2017 87,00
25/I/2017 81,60

 

GRUPA „STOKROTKI”
Odpłatność LISTOPAD 2017 r.

NUMER UMOWY Razem świadczenie i żywienie
50/III/2017 193,60
51/III/2017 110,20
52/III/2017 142,80
53/III/2017 98,60
54/III/2017 129,20
55/III/2017 47,60
56/III/2017 166,60
57/III/2017 163,87
58/III/2017 122,40
59/III/2017 176,00
60/III/2017 87,00
61/III/2017 108,80
62/III/2017 193,60
63/III/2017 95,20
64/III/2017 117,00
65/III/2017 136,00
66/III/2017 108,80
67/III/2017 136,00
68/III/2017 140,40
69/III/2017 193,60
70/III/2017 96,80
71/III/2017 93,60
72/III/2017 93,60
73/III/2017 171,60
74/III/2017 156,00