Oferta edukacyjna

Nasze przedszkole wspiera indywidualny rozwój osobowości dziecka. Dbamy o otwartą komunikację i poczucie bezpieczeństwa naszych wychowanków. Wspólnie budujemy atmosferę wzajemnego zaufania i pełnej akceptacji.

Dzieciom zapewniamy:

  • Pracę i zabawę pod okiem życzliwych i wykwalifikowanych nauczycieli
  • Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej
  • Szeroki wachlarz twórczych metod i form pracy
  • Wychowanie w tolerancji i wzajemnej akceptacji
  • Wiele atrakcji, np. teatrzyki, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w konkursach, itp.
  • Bogatą bazę dydaktyczną
  • Odpowiednie warunki organizacyjne i programowe do rozwijania zainteresowań