O przedszkolu

Nasze przedszkole mieści się w centralnej części miasta, na osiedlu „Barbary”, w sąsiedztwie innych placówek oświatowych. Atutem położenia przedszkola jest spokój i cisza. Budynek otacza duży, zielony ogród, wyposażony w bezpieczne przyrządy do zabaw. Otoczenie sprzyja zabawom, obserwacji przyrody i zajęciom terenowym. Przedszkole  posiada sześć, funkcjonalnych i estetycznych sal zajęć, bogato wyposażonych w kąciki zainteresowań, nowoczesne pomoce dydaktyczne, zabawki i klocki różnego rodzaju. Personel przedszkola dba o indywidualne i podmiotowe traktowanie wychowanków. Fachowa i dobrze wykształcona kadra pedagogiczna wykorzystuje w procesie wychowawczym atrakcyjne i nowatorskie oraz aktywizujące metody, stymulujące wszechstronny rozwój dzieci. Zajęcia edukacyjne zapewniają dzieciom prawidłowy i wszechstronny rozwój. Tradycją przedszkola jest kultywowanie świąt rodzinnych, cykliczne organizowanie uroczystości i coroczne organizowanie balu karnawałowego dla rodziców.

Współpracujemy z:

  • Miejską Biblioteką Publiczną
  • Miejskim Ośrodkiem Kultury
  • Strażą Miejską
  • Komendą Miejską Policji
  • Strażą Pożarną
  • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
  • Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym
  • Szkołą Podstawową nr 12
  • Zespołem Szkół nr 23

i innymi placówkami oświatowymi