Kółka zainteresowań

  • Kółko szachowe „MŁODZI SZACHIŚCI”
  • Kółko taneczne dzieci starszych „ROZTAŃCZONA 15-STKA”
  • Kółko taneczne dzieci młodszych „GWIAZDKI”
  • Kółko plastyczne dzieci starszych „PLASTUŚ”
  • Kółko plastyczne dzieci młodszych „MALI ARTYŚCI”