GÓRA GROSZA (1.11.2022 – 28.02.2023)

                          „Jeden grosz znaczy niewiele,

                                                     Ale Góra Grosza

                                    jest największa na świecie”

XXIII EDYCJA

Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do udziału w ogólnopolskiej akcji charytatywnej

organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”.

Na terenie przedszkola przeprowadzona zostanie zbiórka monet, a uzyskane środki zostaną przekazane dla pomoc najbardziej potrzebujących dzieci, które  nie wychowują się w swojej rodzinie.

Zbiórka pieniędzy odbędzie się na holu przedszkola. Pieniądze prosimy wrzucać do przygotowanego  i oznaczonego słoika.

Termin zbiórki od 1.11.2022 – 28.02.2023

Cel Góry Grosza

Naszym zdaniem, najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Około 70 tysięcy dzieci przebywających w pieczy zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.