OGŁOSZENIE W SPRAWIE KART I OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

DRODZY RODZICE Informujemy  że od dnia 01.03.2021r. nie będzie prowadzony rejestr wejść i wyjść dzieci .      Brak odbicia dyskietką będzie skutkować  całodziennym  naliczeniem odpłatności za pobyt dziecka. Dlatego też prosimy o zweryfikowanie posiadanych kart i przestrzeganie ich odbicia !!! Ewentualne wyjątkowe sytuacje prosimy zgłaszać do  dyrekcji przedszkola.   Przypominamy również  o możliwości zamówienia dodatkowych kart.…Continue reading OGŁOSZENIE W SPRAWIE KART I OPŁATY ZA WYŻYWIENIE