Adwent. Zajęcia zdalne z Religii

GRUPA SŁONECZKA I MISIE Witam wszystkich w piątek 27 listopada. W Adwencie oczekujemy na narodzenie Pana Jezusa. Zastanówcie się co to znaczy oczekiwać. Możecie namalować na kogo lub na co czasami czekacie. W niedzielę rozpocznie się taki czas , który nazywamy Adwent. Jest to czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Okres ten będzie trwał około…Continue reading Adwent. Zajęcia zdalne z Religii