Kółka zainteresowań

  • Kółko szachowe „MŁODZI SZACHIŚCI”
  • Kółko taneczne dzieci młodszych”ROZTAŃCZONA 15-STKA”