Konkurs “Herb mojego miasta”

URZĄD MIASTA

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

zaprasza chętne dzieci wraz

z rodzinami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

konkurs realizowany w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego

„NA JASTRZĘBSKIM SZLAKU – PODRÓŻE W CZASIE”

realizowanego przez

publiczne przedszkola miasta

Jastrzębie-Zdrój

Regulamin konkursu

 1. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla rodzin przedszkolaków, uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie miasta Jastrzębie – Zdrój.
 •  Konkurs ma na celu:
 • poznanie herbu swojej miejscowości
 • tworzenie prac plastycznych wykonywanych różnymi technikami
 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • Termin składania prac: do 15.11.2021r.
 • Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-6 lat
 • Forma płaska i wymiar A4
 • Praca powinna być (czytelnie) opisana według wzoru:

– tytuł pracy

– imię i nazwisko oraz wiek dziecka

– imię i nazwisko opiekuna artystycznego

– adres placówki i telefon

 • Prace składamy u nauczycielek prowadzących grupę, do której uczęszcza autor pracy, konkurs zostanie rozstrzygnięty w każdej placówce i zostaną tam wręczone dyplomy – 1 etap, a następnie najlepsze prace ze wszystkich placówek będą przekazane do przedszkoli wymienionych w pkt. 14, celem wyłonienia zwycięzców na szczeblu miejskim – 2 etap oraz zorganizowania wystawy w UM.
 • Zwycięscy wyłonieni w 2 etapie zostaną zaproszeni do Urzędu Miasta na spotkanie z Panią Prezydent w celu wręczenia nagród. O terminie spotkania zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo.
 • Zasady wyłonienia zwycięzców.
 • Pod uwagę będzie brane: estetyka, oryginalność, pomysłowość.
 • Zwycięzcy wyłonieni zostaną w każdym przedszkolu, a wyniki będą zamieszczone na przedszkolnych stronach internetowych.
 • Zwycięzcy z etapu miejskiego zostaną wyłonieni przez komisję powołaną przez PP nr 2, PP nr 3 i PP nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

              W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor pracy.

 • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.11.2021 r.
 1. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora.
 1. Zwycięskie prace (1, 2 i 3 miejsce) przesyłamy do Publicznego Przedszkola nr 2 ul. M. Konopnickiej 1 w Jastrzębiu-Zdroju lub Publicznego Przedszkola nr 3 ul. Piastów 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Najlepsze prace (wyłonione ze wszystkich przedszkoli) zostaną umieszczone w galerii zorganizowanej w Urzędzie Miasta Jastrzębie –  Zdrój.
 1. W każdym przedszkolu zostanie wyznaczona komisja koordynująca konkurs, której zadaniem będzie m.in. wyłonienie zwycięskich prac.

Koordynatorzy konkursu:

Justyna Lach – PP nr 10, Żaneta Szymaniec – PP nr 10, Monika Skora – PP nr 2, Agata Kocek – PP nr 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.