Komunikat dotyczący zamknięcia przedszkola

Drodzy Rodzice

W związku z informacją przekazaną przez Premiera RP oraz Ministra Zdrowia, dotyczącą nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia od dnia 29 marca do 9 kwietnia 2021r. funkcjonowania przedszkoli, informujemy, że nasze przedszkole będzie realizowało obowiązek prowadzenia działalności opiekuńczej tylko dla rodziców /prawnych opiekunów wykonujących czynną działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( w tym służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych).

W związku z powyższym rodzice /prawni opiekunowie, którzy wykonują wyżej wymienione zadania proszeni są o dostarczenie oświadczenia o aktualnym zatrudnieniu. Wzór wniosku do pobrania w kancelarii dyrektora.

DYREKTOR PP15

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.