OGŁOSZENIE W SPRAWIE KART I OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

DRODZY RODZICE

Informujemy  że od dnia 01.03.2021r. nie będzie prowadzony rejestr wejść i wyjść dzieci .     

Brak odbicia dyskietką będzie skutkować  całodziennym  naliczeniem odpłatności za pobyt dziecka.

Dlatego też prosimy o zweryfikowanie posiadanych kart i przestrzeganie ich odbicia !!!

Ewentualne wyjątkowe sytuacje prosimy zgłaszać do  dyrekcji przedszkola.   Przypominamy również  o możliwości zamówienia dodatkowych kart.

DRODZY RODZICE

W związku z ogólnymi podwyżkami produktów spożywczych

od 01.03.2021r. wzrasta stawka żywieniowa w naszym przedszkolu i wynosić będzie 6,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.