REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli w Jastrzębiu- Zdroju w roku szkolnym 2020/2021

l.p.Rodzaj CzynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.   Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 17.02 – 6.03.2020 r. (15 dni) 22.04 – 28.04.2020 r. (5 dni)
2.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2016 poz.59) 9.03 – 16.03.2020 r. (6 dni) 29.04 – 5.05.2020 (4 dni)
3.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17.03.2020 r.6.05.2020 r.
4.   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 17.03 – 24.03.2020 r. (6 dni) 6.05 – 12.05.2020 r. (5 dni)
5.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 25.03.2020 r.13.05.2020 r.
6.   Weryfikacja przez komisję dzieci nie przyjętych do publicznych przedszkoli, przekazanie wniosku do Prezydenta Miasta oraz wskazanie rodzicom miejsca w publicznym przedszkolu. 26.03 – 17.04.2020 r.