Koncepcja pracy naszego przedszkola

Rok 2016/2017

Kierunek: muzyka

Zadania:

 • Stałe doposażanie płytoteki.
 • Zakup instrumentów do kącika muzycznego.
 • Prenumerata wydawnictw muzycznych.
 • Prowadzenie zintegrowanych zajęć: muzyka – ruch – plastyka.
 • Udział w cyklicznych spotkaniach muzycznych z artystami opery, operetki, szkoły muzycznej, filharmonii – organizacja koncertów dla dzieci na terenie przedszkola.
 • Organizacja przedszkolnego przeglądu piosenki.
 • Słuchanie muzyki poważnej w wybranych fragmentach dnia.
 • Korzystanie z metody B. Strauss – gra na instrumentach.
 • Wykonywanie nietypowych instrumentów.
 • Prowadzenie wspólnych spotkań rodziców i dzieci opartych na muzykowaniu.
 • Zabawy wizualizacyjne.
 • Udział w przeglądach i festiwalach piosenki przedszkolnej.
 • Organizacja występów muzycznych.
 • Współpraca ze szkołą muzyczną.
 • Przeprowadzenie przeglądu piosenki rodzinnej.
 • Występy utalentowanych rodziców.
 • Zajęcia muzyczne z uczniami klas I szkoły podstawowej
 • Zaangażowanie rodziców w przygotowania dzieci do występów muzycznych organizowanych w przedszkolu i przez instytucje kulturalno – oświatowe miasta.

 Rok 2017/18 – kierunek: taniec

 Rok 2018/19 – Kierunek: teatr