Koncepcja pracy naszego przedszkola

Rok 2020/2021

Kierunek: teatr

Zadania:

 • Stałe doposażanie płytoteki.
 • Zakup strojów do kącika teatralnego.
 • Zakup wydawnictw z propozycjami przedstawień dla dzieci.
 • Prowadzenie zintegrowanych zajęć: muzyka – ruch – teatr.
 • Organizacja przedszkolnego przeglądu wierszy dla dzieci.
 • Słuchanie muzyki poważnej w wybranych fragmentach dnia.
 • Korzystanie z metody B. Strauss – gra na instrumentach.
 • Wykonywanie nietypowych kukiełek.
 • Zabawy parateatralne.
 • Przeprowadzenie przeglądu “Rodzinne kolędowanie”.
 • Występy utalentowanych dzieci “Zima biała” w ramach przeglądu wierszy o tematyce zimowej.
 • Zaangażowanie rodziców w przygotowania dzieci do występów teatralnych organizowanych w przedszkolu i przez instytucje kulturalno – oświatowe miasta.

 Rok 2021/22 – kierunek: plastyka

 Rok 2022/23 – Kierunek: taniec